Tobaks –og nikotinpolitik for Skt. Klemens-Fangel Idrætsforening, Gymnastik.
 
Målet med politikken er at indføre tobaksfrit foreningsliv. Det betyder, at der ikke må bruges tobaksprodukter i foreningen. Det vil gælde når man er til stede på foreningens træningssteder.

Formål
Tobaks- og nikotinpolitikken skal være med til at fremme sundheden i foreningslivet. Den skal sikre rammer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel ved at beskytte dem mod brugen af tobak og passiv rygning samt sende et signal om, at tobaksfrit foreningsliv er normen. Formålet med tobakspolitikken er endvidere at fremme tobaksstoppet og forebygge tobaksstart i foreningen.
Skt. Klemens-Fangel Idrætsforening, Gymnastik’s ansatte, frivillige og brugere skal kunne færdes i et røgfrit miljø uden de gener og sundhedsfarer, som passiv rygning medfører, samt afskærmes fra røgfri tobaksprodukter.
Tobaks- og nikotinpolitikken støtter op om, at tobak ikke skal være en del det sociale fællesskab. Ved at støtte op om sunde vaner og tobaksfrihed styrker Skt. Klemens- Fangel Idrætsforenings, Gymnastik’s image udadtil og vil være en god rollemodel for andre.

Tobakspolitikkens område
Tobaks- og nikotinpolitikken er gældende for alle ansatte, frivillige og brugere i Skt. Klemens- Fangels Idrætsforening, Gymnastik og gælder for alle Klemens- Fangels Idrætsforening, Gymnastik’s matrikler. Tobaks – og nikotinpolitikken omfatter cigaretter, snus, tygge-tobak, E-cigaretter, pibe, vandpibe, nikotinposer, vapes, puffbars mv.

Overholdelse og sanktioner
Det er ledelsen i foreningen, der er ansvarlig for at sikre, at tobaks- og nikotinpolitikken overholdes. I Skt. Klemens- Fangels Idrætsforening, Gymnastik bruges der ikke tobak på alle foreningens matrikler, uanset om man er udøver af en sport/idræt, træner, tilskuer eller forælder. Husk på at man som voksen har et stort ansvar som rollemodel for de børn og unge, man omgås. Det forventes, at alle tilknyttede i foreningen respekterer og overholder tobaks- og nikotinpolitikken. Ved overtrædelse gives en henstilling med oplysning om at rygning med videre ikke er tilladt. Ved gentagne tilfælde vil man ikke kunne deltage i foreningens aktiviteter. Tobaks- og nikotinpolitikken i Skt. Klemens- Fangels Idrætsforening, Gymnastik er gældende fra d. 26.10.2023. Vi har som forening et ønske om at være røg- og tobaksfri i år 2024.
Skt. Klemens-Fangel IF, gymnastik | Dahlsvej 1 | 5260 Odense S | skfif-gymnastik@outlook.dk | CVR nr. 21 57 56 74