Skt. Klemens Fangel I/F - Gymnastikafdelingen
Årsregnskab for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016
                 
                 
  Indtægter:           Sidste års regnskab
                 
  Kontingenter        169.025,00     125.945,00
  Arrangementer       30.000,00     33.223,00
  Entre, opvisning     10.750,00     11.105,00  
  Cafe v. opvisningen     4.597,50     4.238,00  
  Gymnastik weekend     8.662,50     10.625,00  
  Juleafslutning     3.405,00     3.190,00  
  Sangaften      2.585,00     2.985,00  
  Stævner, træf mm     0,00     1.500,00  
  Kommunalt tilskud       39.984,00     42.168,00
  Sponsorater       4.391,95     3.473,83
  OK     4.391,95     3.473,83  
  Din BilPartner     0,00     0,00  
  Renter og udbytte       624,67     894,89
                 
  Indtægter i alt       244.025,62     205.704,72
                 
                 
                 
  Omkostninger              
                 
  Omkostningsgodtgørelse, trænere   67.500,00     68.950,00
  Arrangementer       30.103,19     37.539,79
  Opvisning     1.905,14     3.898,03  
  T-shirts      6.194,60     13.290,50  
  Cafe v. opvisning     849,20     903,70  
  Gymnastik weekend     14.558,00     10.244,76  
  Sangaften     2.585,00     2.985,00  
  Juleafslutning     4.011,25     3.203,80  
  Stævner, træf mm           3.014,00  
  Kurser       28.451,53     13.980,00
  Musik       834,75     590,85
  Nyanskaffelser (rekvisitter)     44.503,43     17.650,00
  Møder       2.383,30     1.222,85
  Kontorhold       768,80     722,15
  Program       10.497,85     9.999,16
  Kontingenter og forsikringer     7.027,14     8.330,29
  Hjemmeside og administrationssystem 8.520,98     7.678,49
  Gaver       8.931,85     7.353,75
  Afskrivninger på inventar (redskaber)   0,00     0
  Gebyrer       408,00     344
  Diverse       5.868,80     5.757,00
  Lokale leje Od. Kommune     5.868,00     5.757,00  
  Øreafrunding     0,80        
                 
  Omkostninger ialt       215.799,62     180.118,33
                 
  Årets resultat       28.226,00     25.586,39
 
Balance pr. 31.12.2016            
             
             
Aktiver:            
Check konto           42.097,19
Opsparingskto, Sparekassen Faaborg       275.052,18
Kassebeholdning           0,00
Inventar           0,00
             
Aktiver i alt           317.149,37
             
             
             
Passiver            
Årets resultat           28.226,00
Egenkapital primo           288.923,37
             
Passiver i alt           317.149,37
             
Skt. Klemens-Fangel IF, gymnastik | Dahlsvej 1 | 5260 Odense S | skfif-gymnastik@outlook.dk | CVR nr. 21 57 56 74